Midtnorsk Brannsikring As ble stiftet i starten av 2012.

Undertegnede, Stig Olav Bjørnøy, har gjennom en årrekke har jobbet innen fagfeltet i forskjellige firma og konstellasjoner

For tiden er det viktigste satsningsområdet salg, service og montasje av Inergenslokkeanlegg og vanntåkeanlegg, i lag med kurs-virksomhet.

Det tilbys også kontroll og service av håndbrannslokkere og brannslanger. Dette er noe alle bygningseiere er pliktige til å ha serviceavtaler på, og Midtnorsk Brannsikring AS  opptrer som en solid servicepartner for dette feltet.

Gjennom et stort nettverk med samarbeidspartnere, kan Safe@Sea AS tilby de fleste tjenester og produkter innen vårt fagfelt.

Hovedtyngden av våre kunder er på Vestlandet og Trøndelag, men vi server kunder over hele landet.

Stig Olav Bjørnøy

-Daglig Leder-