Midtnorsk Brannsikring As ble stiftet i starten av 2012.

Undertegnede, Stig Olav Bjørnøy, har gjennom en årrekke har jobbet innen fagfeltet i forskjellige firma og konstellasjoner.

For tiden er det viktigste satsningsområdet salg, service og montasje av Inergenslokkeanlegg og vanntåkeanlegg, i lag med kurs-virksomhet.

Det tilbys også kontroll og service av håndbrannslokkere og brannslanger. Dette er noe alle bygningseiere er pliktige til å ha serviceavtaler på, og Midtnorsk Brannsikring AS  opptrer som en solid servicepartner for dette feltet.

Gjennom et stort nettverk med samarbeidspartnere, kan MBAS tilby de fleste tjenester og produkter innen vårt fagfelt.

Velkommen til Midtnorsk Brannsikring AS

Stig Olav Bjørnøy

-Daglig Leder-