PRONOMAR LUFTTØRKER ARBEIDSTØY OG SKO

AIR-systemer sørger for varm og hurtig tørking av arbeidsklær ved å bruke varm luft som strømmer gjennom kroppsformede kleshengere i stål.

Opphengene inneholder dyser som sender luften gjennom klærne og når fram til alle områder i arbeidsklærne fra armhulene til tuppene på støvlene.

En av hovedfordelene med å tørke med oppvarmet luft, er at det er spesielt skånsomt mot materialer som lær og høyteknologiske stoffer.

På grunn av den jevne og konstante luftstrømmen, tørkes alle plaggene i løpet av kort tid, noe som sikrer at folket kan starte sitt neste skift varmt og tørt.

Midtnorsk Brannsikring AS er forhandler av Pronomar tørkere.
Be oss om et tilbud på post@sagroup.no 97972050

 

Kursplan

Har bedriften medarbeidere som behøver resertifisering?
 
Alle kursene kan settes opp internt for bedriften (15 stk min.)
I tillegg leverer vi gode førstehjelpskurs som også er tilpasset FSE.
 
Ta kontakt for mer info. 97972050 /41808811 og påmelding 🔥 anita@sagroup.no

Kursplan høsten 2022

Vi tilbyr følgende kurs i høst ved Eidet Kulturhall på Vatne:

Påmelding og spørsmål til anita@sagroup.no      Anita mob 41808811

 Alle kursene kan også kjøres som bedriftsinternt kurs, ta kontakt for et tilbud og betingelser.

Arbeidsvarsling kurs 1, stedlig ansvarsrett

Kurs 1 er for alle ansatte hos firma/entreprenør og andre arbeidsgivere med arbeidsoppgaver som jevnlig medfører opphold på steder hvor det kreves en godkjent arbeidsvarslings-plan (skiltplan). Kurset gir stedlig ansvarsrett. Det vil si at de kan føre tilsyn med varsling og sikring på enkelte arbeidssteder

Arbeidsvarsling kurs 3, manuell trafikkdirigering

Dette kurset krever gjennomført og bestått eksamen/kunnskapstest i kurs 1 eller kurs 2, samt gyldig førerkort i klasse B. Kurset gjelder for alle som skal foreta” manuell trafikkdirigering” på vei. Formålet med opplæringen er å gi kursdeltagerne grunnleggende kjennskap til de krav skiltmyndigheten setter til de som skal utføre” manuell trafikkdirigering” på riks- og fylkesveger.

Arbeidsvarsling kurs 2, Ansvarshavende

Det er viktig å vite hvordan man merker, skilter og sikrer området riktig i forkant av arbeidet. På den måten trygger man fremkommeligheten for alle, enten det er for seg selv, for de andre ansatte, eller forbipasserende som sykler, går, triller barnevogn, eller sitter i rullestol.

Kurs 2 er det mest komplette kurset i arbeidsvarsling, og anbefales for alle uansett hvilken stilling man har. Dette fordi man kan være med på å påvirke, og gis et større ansvar med varierende oppgaver. De som tar kurs 2 trenger ikke å ta kurs 1, og omvendt.

 

Varme arbeider kurs

Forsikringsbransjen i Norge stiller krav om at alle som utfører varme arbeider innehar et sertifikat som dokumenterer at man har gjennomgått godkjent opplæring i varme arbeider. Sertifiseringen er gyldig i 5 år. NORSK – POLSK – ENGELSK kursbok/eksamen

Med varme arbeider forstås arbeider hvor det benyttes maskiner og utstyr som kan generere gnister og varme som kan føre til brann. Varme arbeider omfatter bruk av åpen flamme, varmlufts-, sveise-, skjære-, og/eller slipeutstyr.

 

Alle kursene kan også kjøres som bedriftsinternt kurs, ta kontakt for et tilbud og betingelser

 

 

Arbeidsvarsling kurs del 3, Manuell trafikkdirigering Onsdag 25. januar kl. 14.30 Eidet Kulturhall, Vatne

 

Kurs 3 er lovpålagt for alle som skal foreta manuell trafikkdirigering og forutsetter gjennomført kurs 1 eller kurs 2, samt gyldig førerkort i klasse B.

Som manuell trafikkdirigering regnes situasjoner hvor det er behov for å regulere trafikken ved at en trafikkstrøm stanses av en trafikkdirigent for å slippe frem annen trafikk.

Kurset gir teoretisk og praksis for å kunne dirigere trafikk på en lovlig og hensiktsmessig måte.

Videre får deltakerne grunnleggende kjennskap til de krav skiltmyndigheten setter til de som skal utføre manuell trafikkdirigering på riks- og fylkesveger.

Det legges vekt på betydning av de viktigste skiltene, tegngivning, bremselengde, reaksjonstid, risikovurderinger og trafikkavvikling.

Kurset omfatter også en praktisk øvelse på en trafikkert veg etter en godkjent arbeidsvarslingsplan fra skiltmyndigheten.

Pris kr 1990,- + kort kr 200,- + liten reisekost
Påmelding til anita@sagroup.no tlf 41808811

Arbeidsvarsling kurs del 1, Stedlig ansvarsrett Onsdag 25. januar kl. 09.00 Eidet Kulturhall, Vatne

Kurs 1 er lovpålagt for alle ansatte hos firma/entreprenør og andre arbeidsgivere med arbeidsoppgaver som jevnlig medfører opphold på steder hvor det kreves en godkjent arbeidsvarslings-plan (skiltplan).
Kurset gir stedlig ansvarsrett. Det vil si at de kan føre tilsyn med varsling og sikring på enkelte arbeidssteder
De som tar kurs 1 trenger ikke å ta kurs 2, og omvendt.

Formålet med kurs 1 er å gi kursdeltakerne grunnleggende kunnskap og forståelse for egen og andres sikkerhet; kunnskap om de formelle prosedyrer før arbeidet starter og under arbeidets gang.

Man lærere også om hvordan de skal bruke sikringsutstyr, varslingsutstyr og rett bruk av blanketter under arbeidet.

Påmelding til anita@sagroup.no Tlf 41808811
Kr 2490,- + 200,- + andel

Arbeidsvarslings kurs 2, Ansvarshavende. Tirsdag 24. januar kl. 09.00 Eidet Kulturhall, Vatne

Kurs 2 i arbeidsvarsling er lovpålagt for de som planlegger og er ansvarlige for arbeidet og har ansvar for søknader til kommuner og Statens vegvesen.

Ansvarshavende utarbeider arbeidsvarslingsplan/skiltplan i forhold til risikovurdering og behov for sikring av offentlig grunn mtp ansatte og berørte i arbeidsområdet.

Offentlig grunn er kommunale riks og fylkesveier, park og friområder som er åpne for ferdsel driftet av kommunen og det offentlige.

Ved rigg/bruk av stillas/lift i forbindelse med nybygg, fasadearbeid/rehabilitering skal det søkes om en godkjent arbeidsvarslingsplan.

Kurset omhandler bla skiltforskriftene, risikovurdering, forskjellig varslingsutstyr. Utarbeide forslag til skiltplan og søknadspapirer. Arbeidsvarslingsplaner, krav og retningslinjer til varsling og sikring av arbeidet.

Kurs 2 er det mest komplette kurset i arbeidsvarsling og de som tar kurs 2 trenger ikke å ta kurs 1, og omvendt.

Påmelding til anita@sagroup.no Tlf 41808811
Pris kr. 4490,- + 200,- + reisekost

 

Varme arbeider kurs. torsdag 08. desember kl. 09.00 Eidet Kulturhall, Vatne

 
 
🔥 08. desember
🔥 12. januar
🔥 26. januar
🔥 23. februar
🔥 23. mars
🔥 20. april
🔥 25. mai
🔥 08. juni
 

Forsikringsbransjen i Norge stiller krav om at alle som utfører varme arbeider innehar et sertifikat som dokumenterer at man har gjennomgått godkjent opplæring i varme arbeider.

Sertifiseringen er gyldig i 5 år. NORSK – POLSK – ENGELSK kursbok/eksamen.

Med varme arbeider forstås arbeider hvor det benyttes maskiner og utstyr som kan generere gnister og varme som kan føre til brann. Varme arbeider omfatter bruk av åpen flamme, varmlufts-, sveise-, skjære-, og/eller slipeutstyr.

Påmelding til anita@sagroup.no Tlf 41808811

FRITYSLOKKER

FRITYRSLOKKER
Vi forhandler frityrslokker for små kjøkken og «fast fast-food» kjøkken

*Beskytter 2 – 3 kokeplater pr sylinder
*Modulært system

Kontakt oss på 97972050 eller post@sagroup.no

Varmt arbeid og arbeidsvarsling

Eidet Kulturhall, Vatne KursPris
Fredag 13. desember  kl. 09.00-15.00Varme arbeider matriell på norsk/polsk/engelsk1990,-
Torsdag 23. januar      kl. 09.00-15.00Arbeidsvarsling, del 1 stedlig ansvarsrett2490,-/150,-
Fredag 24. januar        kl. 09.00-18.00Arbeidsvarsling, del 2 ansvarshavende4490,-/150,-
Fredag 24. januar        kl. 09.00-15.00Varme arbeider matriell på norsk/polsk/engelsk1990,-
Fredag 28. februar      kl. 09.00-15.00Varme arbeider matriell på norsk/polsk/engelsk1990,-