Tilbud til ansatte

Vi tilbyr nå varslings- og slokkeutstyr til deres ansatte, et såkalt “kantinetilbud”

Har du utstyret i orden for varsling og slokking av brann om ulykken skulle være ute?  Vet alle i familien hvor slokkere befinner seg?

Det er nødvendig med jevnlige kontroller i hus, hytte, båt, campingbil/vogn – dette på grunn av din families sikkerhet, men også fordi det er pålagt av myndighetene. Slokkeutstyr skal kontrolleres hvert 5. år og gjennomgå service hvert 10. år (Skumslokkere skal gjennomgå service hvert 5. år) Midtnorsk Brannsikring utfører kontroll og service.

Ta en gjennomgang av din families oppholdssteder og sjekk om dere behøver oppdatering av varsling- og slokkeutstyret. Vi anbefaler også at det foretas jevnlige brannøvelser.

Fra våren 2016 tilbyr vi også fluktmasker til husholdninger. Fluktmasker får stor oppmerksomhet fra forbrukere og er svært populære. Masken beskytter mot farlig røyk og gasser og gjør at man har hele 60 minutters luftfiltrering ved evakuering fra bygninger og tuneller osv. Ytterligere info om fluktmasken.

Print ut bestillingsskjema og returner samlet til oss i Midtnorsk Brannsikring. 

Ta kontakt for en tilpasset versjon

 

prisliste