VARME ARBEIDER SERTIFISERINGSKURS FOR POLSKTALENDE MEDARBEIDERE

 VARME ARBEIDER SERTIFISERINGSKURS FOR POLSKTALENDE MEDARBEIDERE

 Grunnet interesse for kurs for polsktalende medarbeidere setter vi opp eget kurs på polsk/engelsk.

Vi bruker to prosjektorer;  med tekst på polsk og tekst på engelsk.

Deltagerne følger med i polsk bok og hører kursholder på engelsk. Det er også tillatt nå å bruke boken under eksamen.

Med hele gruppen som polsktalende kan de lettere diskutere i gruppen de problemstillinger som kurset omfatter.

 Torsdag 25. oktober 19.00 – 15.30  Vatne Ungdomshus

Påmelding til anita@midtnorskbrannsikring.no