Varme arbeider kurs. Fredag 28. august kl. 09.00 Eidet Kulturhall, Vatne

 

Forsikringsbransjen i Norge stiller krav om at alle som utfører varme arbeider innehar et sertifikat som dokumenterer at man har gjennomgått godkjent opplæring i varme arbeider.

Sertifiseringen er gyldig i 5 år. NORSK – POLSK – ENGELSK kursbok/eksamen.

Med varme arbeider forstås arbeider hvor det benyttes maskiner og utstyr som kan generere gnister og varme som kan føre til brann. Varme arbeider omfatter bruk av åpen flamme, varmlufts-, sveise-, skjære-, og/eller slipeutstyr.

Påmelding til anita@sagroup.no Tlf 41808811