Varme arbeider kurs 13. juni

Kurset avholdes på Vatne i Haram Kommune.

Pris pr deltager er kr 1990,-  inkl lunsj, bok, slokkeøvelse og sertifikat.

 • Hva er varme arbeider
 • Sertifiseringsordningen
 • Lover og forskrifter
 • Brannteori og brannslokking
 • Verneutstyr og førstehjelp
 • Bruk av gass
 • Risikovurdering
 • Forebyggende tiltak i forbindelse med arbeidet
 • Kontroll og rydding etter avsluttet arbeid
 • Rutiner ved brann
 • Praktisk øvelse i brannslokking
 • Skriftlig eksamen

 

Starter kl 09.00  Avslutter kl 16.00 -16.30

 

Påmelding til post@midtnorskbrannsikring.no