Vanntåke er betegnelsen på en rekke slokkesystemer hvor vanndråpene er svært små. Definisjon: 90 % av mengden av vann i en spray skal inneholde dråper med diameter mindre enn 1000 µm, målt 1 meter under utløpet. Derfor vil dråpene fordampe i stor grad i kontakt med flammer og røyk. Vanndampen er en slokkegass (inert gass) og medvirker til brannbegrensning dersom den kan resirkulere i brannsonen.

Typiske bruksområder:

Bygninger hvor vanntilførselen er begrenset, f. eks boliger, omsorgsboliger, områder med lavt vanntrykk på nettet. Verneverdige bygninger, museer og samlinger hvor bruk av vann må begrenses på grunn av fare for vannskade. Utbredt anvendelse i maritim sektor, både i maskinrom, lugarer, korridorer, publikumsområder, salgs- og lagerområder ombord på passasjerskip. Turbinrom, nødgeneratorrom, tranformatorrom og liknenede på olje- og gassplattformer offshore.

Vanntåke har dokumentert minst like god eller bedre kontroll og slokkeeffekt med ned mot 20% av vannet sammenlignet med sprinkler. Mindre vann betyr mindre vannskader og kortere driftsstans. Det er raskere og enklere å installere slike anlegg da det er mindre rørdimensjoner samt det er mindre plasskrevende.

Vi har levert flere slike anlegg til kunder på Vestlandet og Trøndelag.

Spør oss om referanser og tilbud.

Fra media
Tretthetsbrudd i dieselrør førte til brannen på “Nordlys”
Livredd for brann på Røros

Kontakt oss for tilbud