Vi tilbyr varslings- og slokkeutstyr til deres ansatte

Har du utstyret i orden for varsling og slokking av brann om ulykken skulle være ute?  Vet alle i familien hvor slokkere befinner seg?

Det er nødvendig med jevnlige kontroller i hus, hytte, båt, campingbil/vogn – dette på grunn av din families sikkerhet, men også fordi det er pålagt av myndighetene. Slokkeutstyr skal kontrolleres hvert 5. år og gjennomgå service hvert 10. år (Skumslokkere skal gjennomgå service hvert 5. år) Midtnorsk Brannsikring utfører kontroll og service.

Ta en gjennomgang av din families oppholdssteder og sjekk om dere behøver oppdatering av varsling- og slokkeutstyret. Vi anbefaler også at det foretas jevnlige brannøvelser.

Ta kontakt for en tilpasset versjon