Inergen IG-541 er en personsikker og  miljøvennlig slokkegass.

Inertgasser som Inergen™  IG-541 og Argonite™ IG-55 er ofte benyttet der skadefølsomt innhold i rom skal vernes og man ikke vil risikere at slokkemiddel medfører personskade eller skader på inventar og utstyr. Inergen IG-541 er den inertgass på markedet med høyest personsikkerhet, og skiller seg derfor klart ut fra de andre. Dette er også hovedgrunnen til at inergen har så stor utbredelse i Norge. Inergen består av 3 kjente gasser som naturlig forekommer i atmosfæren nitrogen 52 %, argon 40 % og karbondioksid 8 %.

Typiske bruksområder er på data- og serverrom, kontrollrom, museer, arkiv, kraftstasjoner, lagerrom.

Inergen IG-541 slukker brann ved å redusere oksygennivået i rommet fra det normale på 21%, til under 13 %, hvor de fleste branner slukker. Gassens vekt er tilnærmet lik vanlig luft. Ved utløsing vil Inergen derfor blande seg homogent med luften i rommet, og gi en effektiv tre-dimmensjonal slukkeeffekt, som vil holde seg over lang tid. Samtidig beskytter den patenterte lille tilsetningen av CO2 i Inergen mot oksygenmangel. Dette er viktig i situasjoner hvor man ikke har mulighet til å rømme rommet umiddelbart. Den tidligere patenterte tilsetningen av CO 2 gir store sikkerhetsfordeler. Når innholdet av CO2 i blodet øker, øker også oksygentilførselen til hjernen tilsvarende. Blir vi eksponert for et oksygen nivå redusert fra 21% til 10% vil vi vanligvis komme i en tilstand av oksygenmangel (hypoksia), noe som betegnes som meget farlig. Imidlertid, dersom det som i Inergen, tilsettes litt CO2, vil blodårene til hjernen utvide seg og føre til øket oksygenopptak til hjernen. Denne effekten, sammen med at åndedrettsfrekvensen øker litt, gjør at vi kan oppholde oss i den lave oksygen atmosfæren uten å ta skade.

Fordeler med Inergen IG-541 slokkegass

Personsikker, miljøvennlig, enkel tilgang til Inergen IG-541, sikker, effektiv slokking, ingen siktreduksjon eller lukt, ingen påvirkning på beskyttet utstyr.

Vi er spesialist på dette området og prosjekterer og monterer IG-541-anlegg i alle størrelser.

Ta kontakt med oss for planlegging av nybygg, behov for serviceavtaler og alle andre spørsmål rundt slokkegass.

post@sagroup.no

Saker fra media om Inergen
Bli med inn i et topp moderne norsk datasenter
Gass er framtidens brannslokking 

 

Kontakt oss for tilbud