Inertgasser som Inergen™ og Argonite™ er ofte benyttet der skadefølsomt innhold i rom skal vernes og man ikke vil risikere at slokkemiddel medfører personskade eller skader på inventar og utstyr. Inergen er den inertgass på markedet med høyest personsikkerhet, og skiller seg derfor klart ut fra de andre. Dette er også hovedgrunnen til at inergen har så stor utbredelse i Norge. Inergen består av 3 kjente gasser som naturlig forekommer i atmosfæren nitrogen 52 %, argon 40 % og karbondioksid 8 %.

Typiske bruksområder er på data- og serverrom, kontrollrom, museer, arkiv, kraftstasjoner, lagerrom.
Hvordan virker Inergen?

Inergen slukker brann ved å redusere oksygennivået i rommet fra det normale på 21%, til under 13 %, hvor de fleste branner slukker. Gassens vekt er tilnærmet lik vanlig luft. Ved utløsing vil Inergen derfor blande seg homogent med luften i rommet, og gi en effektiv tre-dimmensjonal slukkeeffekt, som vil holde seg over lang tid. Samtidig beskytter den patenterte lille tilsetningen av CO2 i Inergen mot oksygenmangel. Dette er viktig i situasjoner hvor man ikke har mulighet til å rømme rommet umiddelbart. Den patenterte tilsetningen av CO 2 gir store sikkerhetsfordeler. Når innholdet av CO2 i blodet øker, øker også oksygentilførselen til hjernen tilsvarende. Blir vi eksponert for et oksygen nivå redusert fra 21% til 10% vil vi vanligvis komme i en tilstand av oksygenmangel (hypoksia), noe som betegnes som meget farlig. Imidlertid, dersom det som i Inergen, tilsettes litt CO2, vil blodårene til hjernen utvide seg og føre til øket oksygenopptak til hjernen. Denne effekten, sammen med at åndedrettsfrekvensen øker litt, gjør at vi kan oppholde oss i den lave oksygen atmosfæren uten å ta skade.

Fordeler med Inergen slokkegass

Personsikker, miljøvennlig, enkel tilgang til Inergen, sikker, effektiv slokking, ingen siktreduksjon eller lukt, ingen påvirkning på beskyttet utstyr.

Midtnorsk Brannsikring er spesialist på dette området og prosjekterer og monterer Inergenanlegg i alle størrelser.

Vi har levert flere slike anlegg til kunder på Vestlandet og Trøndelag.

Spør oss om referanser og tilbud.

Saker fra media om Inergen
Bli med inn i et topp moderne norsk datasenter
Gass er framtidens brannslokking 

2011-05-03-12.02.54.jpg

Kontakt oss for tilbud