Hot work certification course

Does your colleagues and employees need certification in hot work?

Hot work course in english Saturday 30. November at 09.00 – 15.00, Eidet Kulturhall, Vatne.

The instructor will speek in english and we have books, exams etc. in polish, enligsh and norwegian.

Any employees at your company that will be needing this course?  Spread the word!

The certification has a validity of 5 years.

NOK 1990,- per person, lunch included.

Please contact us for registration at anita@sagroup.no Tlf 41808811

Arbeidsvarslingskurs

ARBEIDSVARSLINGS KURS, EIDET KULTURHALL, VATNE

DEL 1 STEDLIG ANSVARSRETT    ONSDAG 09. OKTOBER    KL 09.00-15.00

Kr 2490,-/150,- + liten reisekost

Kurs 1 er for alle ansatte hos firma/entreprenør og andre arbeidsgivere med arbeidsoppgaver som jevnlig medfører opphold på steder hvor det kreves en godkjent arbeidsvarslings-plan (skiltplan). Kurset gir stedlig ansvarsrett. Det vil si at de kan føre tilsyn med varsling og sikring på enkelte arbeidssteder

DEL 2 ANSVARSHAVENDE   TORSDAG 10. OKTOBER     KL 09.00-18.00

Kr 4490,-/150,- + liten reisekost

Det er viktig å vite hvordan man merker, skilter og sikrer området riktig i forkant av arbeidet. På den måten trygger man fremkommeligheten for alle, enten det er for seg selv, for de andre ansatte, eller forbipasserende som sykler, går, triller barnevogn, eller sitter i rullestol. Kurs 2 er det mest komplette kurset i arbeidsvarsling, og anbefales for alle uansett hvilken stilling man har. Dette fordi man kan være med på å påvirke, og gis et større ansvar med varierende oppgaver.

Kurs i arbeidsvarsling

Midtnorsk Brannsikring AS samarbeider med
Norges ledende leverandør av landsdekkende kurs i arbeidsvarsling, Trafikkeksperten AS, og følgende kurs er satt opp på Eidet Kulturhall på Vatne i Haram

 

Dato Tidspunkt Alle kurs ved Eidet Kulturhall på Vatne Pris
       
Mandag 25. feb. 09.00 – 16.00 Kurs 1 Arbeidsvarsling, stedlig ansvarsrett Kr 2.200,- 
Mandag 25. feb. kveld 16.30- 19.30  Kurs i førstehjelp med brannslokking Kr. 499,- 
       
Tirsdag 26. feb. 09.00 – 16.00 Kurs 3 Manuell trafikkdirigering Kr 2.200,- 
       
Ons.-tors. 27-28 feb. 09.00 – 16.00 Kurs 2 Ansvarshavende Kr 3.750,- 
       
Fredag 01. mars  09.00 – 16.00 Kurs i varme arbeider Kr 1.990,- 
Fredag 29. mars   09.00 – 16.00 Kurs i varme arbeider Kr 1.990,- 
Fredag 03. mai   09.00 – 16.00 Kurs i varme arbeider Kr 1.990,- 
Påmelding til anita@midtnorskbrannskring.no 

 

Mer info om kursene: 
 
Arbeidsvarsling kurs 1, stedlig ansvarsrett​
HVEM GJELDER KURS 1 FOR?

Kurs 1 gjelder for alle ansatte hos entreprenører og andre arbeidsgivere som jevnlig oppholder seg på offentlig grunn hvor det kreves en godkjent arbeidsvarslingsplan, skiltplan, i forkant av arbeidet.

Med offentlig grunn menes kommunale riks og fylkesveier (gate,fortau, vei, park og friområder) som er åpne for allmenn ferdsel, som driftes og vedlikeholdes av kommunen og det offentlige.

Ved oppsetting/bruk av stillas/lift i forbindelse med nybygg, fasaderenovering og rehabilitering må det søkes om en godkjent arbeids-varslingsplan hos stat og kommune i forkant.

HVA ER FORMÅLET MED KURS 1?

Formålet med kurs 1 er å gi kursdeltakerne grunnleggende kunnskap og forståelse for egen og andres sikkerhet; kunnskap om de formelle prosedyrer før arbeidet starter og under arbeidets gang.

Man lærere også om hvordan de skal bruke sikringsutstyr, varslingsutstyr og rett bruk av blanketter under arbeidet.

Håndbok N301 ligger til grunn for utarbeidelsen, gjennomføringen av kurs i arbeidsvarsling, og inneholder detaljert informasjon vedrørende emner som gjennomgås på kurset.

Boken berører alle områder vedrørende krav og retningslinjer til varsling og sikring av arbeidet.

HVORFOR VELGE KURS 1?

Kurs 1 gir stedlig ansvarsrett. Det vil si at man kan føre tilsyn med varsling og sikring på enkelte arbeidssteder. Dette forutsetter at arbeidsgiver har minimum én person som innehar Kurs 2, som er Ansvarshavende.

Alle arbeidere som er ute og jobber eller ferdes på områder som krever en godkjent arbeidsvarslings plan må ha dette kurset.

De som tar kurs 1 trenger ikke å ta kurs 2, og omvendt.

Arbeidsvarsling Kurs 2, ansvarshavende
HVEM GJELDER KURS 2 FOR?

Kurs 2 i arbeidsvarsling er lovpålagt for de som

Planlegger, og er ansvarlige for arbeidet

​Har ansvaret for søknader til kommunen/Statens veivesen.

Dette er ofte personer som jobber inne, og som er på selve arbeidsområdet kun korte perioder, på befaring eller inspeksjoner i løpet av prosjektet.

Ansvarshavende skal sørge for å utarbeide en arbeidsvarslingsplan/skiltplan for området med tanke på risikovurdering, og ulike type sikring av offentlig grunn for de ansatte, og andre som berøres av arbeidsområdet.

Med offentlig grunn menes kommunale riks og fylkesveier (gate,fortau, vei, park og friområder) som er åpne for allmenn ferdsel, som driftes og vedlikeholdes av kommunen og det offentlige.

Ved oppsetting/bruk av stillas/lift i forbindelse med nybygg, fasaderenovering og rehabilitering må det søkes om en godkjent arbeids-varslingsplan hos stat og kommune i forkant.

HVA ER FORMÅLET MED KURS 2?

Formålet er å gi kursdeltakerne en teoretisk tyngde for å sikre arbeidet i forkant, på en lovlig og hensiktsmessig måte.

Det er betryggende for alle enten det gjelder de ansvarlige, ansatte på stedet, eller andre som berøres av arbeid på offentlig grunn.

Kurset går over 2 dager, og er spekket med nyttige oppgaver og informasjon for alle som er ansvarlige for gjennomføring av arbeidet.

Vi går blant annet igjennom skiltforskriftene, risikovurderinger, forskjellig varslingsutstyr, og hensikten med riktig varsling og sikring av området.

Kursdeltagerne skal i løpet av kursdagene utarbeide forslag til skiltplan, og søknadspapirer.

Dette gir verdifull informasjon for å kunne lage gode og riktige arbeidsvarslings-planer senere.

Håndbok N301 ligger til grunn for utarbeidelsen, gjennomføringen av kurs i arbeidsvarsling, og inneholder detaljert informasjon vedrørende emner som gjennomgås på kurset.

Boken berører alle områder vedrørende krav og retningslinjer til varsling og sikring av arbeidet.

HVORFOR VELGE KURS 2?

Det er viktig å vite hvordan man merker, skilter og sikrer området riktig i forkant av arbeidet. På den måten trygger man fremkommeligheten for alle, enten det er for seg selv, for de andre ansatte, eller forbipasserende som sykler, går, triller barnevogn, eller sitter i rullestol.

Kurs 2 er det mest komplette kurset i arbeidsvarsling, og anbefales for alle uansett hvilken stilling man har. Dette fordi man kan være med på å påvirke, og gis et større ansvar med varierende oppgaver.

De som tar kurs 2 trenger ikke å ta kurs 1, og omvendt.

Kurs 2 er på 12 timer fordelt på 2 dager.

Arbeidsvarsling Kurs 3: Manuell trafikkdirigering
HVEM GJELDER KURS 3 FOR?

Kurs 3 i arbeidsvarsling gjelder for alle som skal foreta manuell trafikkdirigering på vei.

Generelle varslingsplaner hvor mulig manuell trafikkdirigering inngår som en del av denne, er å anse som planlagt trafikkdirigering.

Som manuell trafikkdirigering regnes situasjoner hvor det i perioder lengre enn noen få minutter er behov for å regulere trafikken ved at en trafikkstrøm stanses av en trafikkdirigent for å slippe frem annen trafikk.

HVA ER FORMÅLET MED KURS 3?

Formålet er å gi kursdeltakerne både en teoretisk og praktisk tyngde for å kunne dirigere trafikk på en lovlig og hensiktsmessig måte.

Det er betryggende for alle som ferdes på området enten det gjelder kjørende eller gående.

Kursdeltagerne får også grunnleggende kjennskap til de krav skiltmyndigheten setter til de som skal utføre manuell trafikkdirigering på riks- og fylkesveger.

Vi går blant annet igjennom betydningene av de viktigste skiltene, tegn-givning, bremselengder, reaksjonstid, risikovurderinger og trafikkavviklinger.

Kurset avsluttes med en praktisk øvelse på en trafikkert veg etter en godkjent arbeidsvarslingsplan fra skiltmyndigheten.

HVORFOR VELGE KURS 3?

Kurs 3 krever gjennomført og bestått eksamen/ kunnskapstest i kurs 1 eller kurs 2, samt gyldig førerkort i klasse B. Kursdeltageren må beherske norsk muntlig.

Kurs 3 velger du når jobben din er å sørge for god flyt av trafikk forbi et området som er midlertidig endret på grunn av arbeid.

På den måten trygger man fremkommeligheten på offentlig og kommunal vei for alle berørte.

Det er viktig å vite hvordan man dirigerer på en hensiktsmessig og lovlig måte. Gjør man dirigentjobben sin riktig, og er tydelig når det gjelder tegngivning og har en myndig adferd, er det mindre sjanse for at bilister tar seg til rette, og skaper farlige situasjoner for veiarbeidere og ledebil.

I tillegg til kursavgiften kommer faktiske utgifter for kursholder ​som reise o.l, og et dagpakketillegg fra kurssted på våre åpne kurs.


 
 

Bezpieczna wykonywanie pracy gorącej

Bezpieczna wykonywanie pracy gorącej

Ze względu na duże zainteresowanie kursami dla osób mowiacych w języku polskim, przygotowaliśmy kurs w języku polskim / angielskim.

Używamy dwóch projektorów; z tekstem w języku polskim i tekstem w języku angielskim.

Uczestnicy otrzymują książkę w języku polskim i słuchają kursu w języku angielskim. Zezwala się również na korzystanie z książki podczas egzaminu.

Z całą grupą jako polskojęzyczną mozna z łatwością omówić zagadnienia, które obejmuje kurs.

Vatne Ungdomshus 25.10.2018 09.00 – 15.30 Nok 1990,-
Rejestracja na anita@midtnorskbrannsikring.no

 

VARME ARBEIDER SERTIFISERINGSKURS FOR POLSKTALENDE MEDARBEIDERE

 VARME ARBEIDER SERTIFISERINGSKURS FOR POLSKTALENDE MEDARBEIDERE

 Grunnet interesse for kurs for polsktalende medarbeidere setter vi opp eget kurs på polsk/engelsk.

Vi bruker to prosjektorer;  med tekst på polsk og tekst på engelsk.

Deltagerne følger med i polsk bok og hører kursholder på engelsk. Det er også tillatt nå å bruke boken under eksamen.

Med hele gruppen som polsktalende kan de lettere diskutere i gruppen de problemstillinger som kurset omfatter.

 Torsdag 25. oktober 19.00 – 15.30  Vatne Ungdomshus

Påmelding til anita@midtnorskbrannsikring.no


SLOKKETRALLE

SLOKKETRALLE med et brannteppe, hansker & 2 st 6 kg pulverslokker.
Kr. 2.800,-  eks mva og evt. frakt.
.
Housegard tralle for brannslokkere passer perfekt for de håndverkerne som utfører Varme Arbeider. Enkel å transportere med seg til forskjellige arbeidsplasser.
.
Bruksområder: Varme Arbeider,
Verksteder/fabrikker, Landbruk, Privat/garasje
.
Bestill på post@midtnorskbrannsikring.no