KURS I VARME ARBEIDER TORSDAG 12. JANUAR OG 26. JANUAR KL. 09.00 

Deltakeravgift kr. 2.200,-

Påmelding til anita@sagroup.no

 

 

Forsikringsbransjen i Norge stiller krav om at alle som utfører varme arbeider innehar et sertifikat som dokumenterer at man har gjennomgått godkjent opplæring i varme arbeider. Sertifiseringen er gyldig i 5 år. NORSK – POLSK – ENGELSK kursbok/eksamen

Med varme arbeider forstås arbeider hvor det benyttes maskiner og utstyr som genererer gnister og varme som kan føre til brann. Varme arbeider omfatter bruk av åpen flamme, varmlufts-, sveise-, skjære-, og/eller slipeutstyr.

Midtnorsk Brannsikring AS tilbyr kurs i varme arbeider. Kurset kan avholdes i bedriften eller i våre egne lokaler avhengig av antall.

Målsetning: Kurset skal bidra til å gi den som utfører varme arbeider nødvendige kunnskaper, ferdigheter og holdninger til sikker utførelse av varme arbeider.

Målgruppe: Alle som utfører varmt arbeid; sveising, skjæring, sliping, vinkelsliping, taktekking med åpen flamme, bruk av varmluftsverktøy og annen bruk av åpen ild.

 
 
 

Kursets innhold:

Hva er varme arbeider

Sertifiseringsordningen

Lover og forskrifter

Brannteori og brannslokking

Verneutstyr og førstehjelp

Bruk av gass

Risikovurdering

Forebyggende tiltak i forbindelse med arbeidet

Kontroll og rydding etter avsluttet arbeid

Rutiner ved brann

Praktisk øvelse i brannslokking

Skriftlig eksamen

Utstedelse av sertifikat

Ta kontakt for mer informasjon