Vi utfører kontroll av slokkegassanlegg både på land og for maritim virksomhet på vestlandet, Trøndelag og landet for øvrig:

Inergen

Argonite

CO2

Håndbrannslokkere og brannslanger ihht NS 3910 og NS-EN 671-3

Kontroll av Brannvarslingsanlegg, ofte i samarbeid med Simens, Bravida, Eltek og Autronica

vedlikeholdsintervall4

Vi innehar kompetansebeviset for slike kontroller

Kontakt oss for tilbud