Kompetanse

Midtnorsk Brannsikring As sine ansatte har blitt kurset og sertifisert til å gjennomføre kontroll og service på brannslokkere og brannslanger.

På bildet ser vi Oscar og Steinar i full konsentrasjon i siste forberedelser før eksamen.

 

Litt informasjon om ordningen: 
Rådet tilbyr opplæring, eksamen og registrering for personer som vil utføre vedlikehold av håndslokkere etter NS 3910, brannslangetromler etter NS-EN 671-3 og vannbaserte slokkeanlegg etter NS-EN 12845 og NS-INSTA 900-1.

Norge har ca. 4 mill. håndslokkere i markedet og 30 000 vannbaserte slokkeanlegg. Det er viktig at det blir foretatt regelmessig kvalifisert vedlikehold på dette brannslokkemateriellet, slik at det virker som forutsatt den dagen det eventuelt må tas i bruk.

Kompetansebevis for personer skal ordningen kunne føre fram til utstedelse av kompetansebevis.

For å få kompetansebevis og bli registrert, skal vedkommende ha bestått eksamen hos en eksamensarrangør godkjent av Rådet.

Ta kontakt vedr årlig serviceavtale for brannslokkere og brannslanger