Kurs i varme arbeider på Vatne 13. juni

Midtnorsk Brannsikring As holder nytt kurs i varme arbeider på Vatne

 • 13. juni kurs i Varme Arbeider.
 • Kurset holdes på norsk, men vi tilbyr bok og eksamen på polsk og engelsk.
 • Kurset avholdes på Vatne. (30 min fra Ålesund)
 • Pris kr 1990,- inkl. bok, eksamensmateriell og lunsj.

Påmelding til anita@midtnorskbrannsikring.no  eller ring 41808811

 

Mål for kurset er å gi den som utfører varme arbeider de nødvendige kunnskaper, ferdigheter og holdninger til sikker utførelse av jobben.

Kurset avsluttes med skriftlig eksamen. Ved bestått eksamen mottar hver av deltagerne et sertifikat for varme arbeider fra Norsk Brannvernforening.

Gyldighet på sertifikatet er 5 år.

 

Vi tilbyr kurs internt i bedriften også etter ønske.


Kurstilbud mai

15. mai Eidet Kulturhall, Vatne          Arbeidsvarsling kurs 1, stedlig ansvarsrett

Kurs 1 er for alle ansatte hos firma/entreprenør og andre arbeidsgivere med arbeidsoppgaver som jevnlig medfører opphold på steder hvor det kreves en godkjent arbeidsvarslings-plan (skiltplan). Kurset gir stedlig ansvarsrett. Det vil si at de kan føre tilsyn med varsling og sikring på enkelte arbeidssteder

 

16. mai Eidet Kulturhall, Vatne          Arbeidsvarsling kurs 3, manuell trafikkdirigering

Dette kurset krever gjennomført og bestått eksamen/kunnskapstest i kurs 1 eller kurs 2, samt gyldig førerkort i klasse B. Kurset gjelder for alle som skal foreta” manuell trafikkdirigering” på vei. Formålet med opplæringen er å gi kursdeltagerne grunnleggende kjennskap til de krav skiltmyndigheten setter til de som skal utføre” manuell trafikkdirigering” på riks- og fylkesveger.

 

18. og 19. mai, Brattvåg                      Arbeidsvarsling kurs 2, Ansvarshavende

Det er viktig å vite hvordan man merker, skilter og sikrer området riktig i forkant av arbeidet. På den måten trygger man fremkommeligheten for alle, enten det er for seg selv, for de andre ansatte, eller forbipasserende som sykler, går, triller barnevogn, eller sitter i rullestol.

Kurs 2 er det mest komplette kurset i arbeidsvarsling, og anbefales for alle uansett hvilken stilling man har. Dette fordi man kan være med på å påvirke, og gis et større ansvar med varierende oppgaver.

 

19. mai Eidet Kulturhall, Vatne          Varme Arbeider

Kurset er tilpasset kravene fra forsikringsbransjen, og gjennomføres av godkjente instruktører. Mål for kurset er å gi den som utfører varme arbeider de nødvendige kunnskaper, ferdigheter og holdninger til sikker utførelse av jobben. Kurset avsluttes med skriftlig eksamen

 

Førstehjelp

Hva er livreddende førstehjelp?

Innhold tilpasset deres bedrift og kursene kan kombineres med våre andre kurs.

 

Brannslokking

Brannslokking i teori og praksis

Slukkemetoder, slukkemidler og anvendelsesområder.

Innhold tilpasset deres bedrift og kursene kan kombineres med våre andre kurs.

 

Trykk her for påmelding
Ta kontakt for mer informasjon

 

 


Varme arbeider kurs 13. juni

Kurset avholdes på Vatne i Haram Kommune.

Pris pr deltager er kr 1990,-  inkl lunsj, bok, slokkeøvelse og sertifikat.

 • Hva er varme arbeider
 • Sertifiseringsordningen
 • Lover og forskrifter
 • Brannteori og brannslokking
 • Verneutstyr og førstehjelp
 • Bruk av gass
 • Risikovurdering
 • Forebyggende tiltak i forbindelse med arbeidet
 • Kontroll og rydding etter avsluttet arbeid
 • Rutiner ved brann
 • Praktisk øvelse i brannslokking
 • Skriftlig eksamen

 

Starter kl 09.00  Avslutter kl 16.00 -16.30

 

Påmelding til post@midtnorskbrannsikring.no


VANNTÅKE

 

VANNTÅKE er betegnelsen på slokkesystemer hvor vanndråpene er svært små. Mindre vann betyr mindre vannskader og kortere driftsstans.

Utbredt anvendelse i maritim sektor, både i maskinrom, lugarer, korridorer, publikumsområder, salgs- og lagerområder ombord på passasjerskip.

Turbinrom, nødgeneratorrom, transformatorrom og lignende på olje- og gassplattformer offshore.

Vanntåke har dokumentert minst like god eller bedre kontroll og slokkeeffekt med ned mot 20% av vannet sammenlignet med sprinkler.


KURS I VARME ARBEIDER

Forsikringsbransjen i Norge stiller krav om at alle som utfører varme arbeider innehar et sertifikat som dokumenterer at man har gjennomgått godkjent opplæring i varme arbeider. Sertifiseringen er gyldig i 5 år. Med varme arbeider forstås arbeider hvor det benyttes maskiner og utstyr som genererer gnister og varme som kan føre til brann. Varme arbeider omfatter bruk av åpen flamme, varmlufts-, sveise-, skjære-, og/eller slipeutstyr.
Midtnorsk Brannsikring AS tilbyr kurs i varme arbeider. Kurset kan avholdes i bedriften eller i våre egne lokaler avhengig av antall.
Målsetning: Kurset skal bidra til å gi den som utfører varme arbeider nødvendige kunnskaper, ferdigheter og holdninger til sikker utførelse av varme arbeider.
Målgruppe: Alle som utfører varmt arbeid; sveising, skjæring, sliping, vinkelsliping, taktekking med åpen flamme, bruk av varmluftsverktøy og annen bruk av åpen ild.

Inergen

Inertgasser som Inergen™ og Argonite™ er ofte benyttet der skadefølsomt innhold i rom skal vernes og man ikke vil risikere at slokkemiddel medfører personskade eller skader på inventar og utstyr. Inergen er den inertgass på markedet med høyest personsikkerhet, og skiller seg derfor klart ut fra de andre. Dette er også hovedgrunnen til at inergen har så stor utbredelse i Norge.

Inergen består av 3 kjente gasser som naturlig forekommer i atmosfæren nitrogen 52 %, argon 40 % og karbondioksid 8 %.

Typiske bruksområder er på data- og serverrom, kontrollrom, museer, arkiv, kraftstasjoner, lagerrom.

Mer informasjon her


Kjøp av brannslokkeutstyr

Tilbud til ansatte

Har du utstyret i orden for varsling og slokking av brann om ulykken skulle være ute? Vet alle i familien hvor slokkere befinner seg?

Det er nødvendig med jevnlige kontroller i hus, hytte, båt, campingbil/vogn – dette på grunn av din families sikkerhet, men også fordi det er pålagt av myndighetene.

Slokkeutstyr skal kontrolleres hvert 5. år og gjennomgå service hvert 10. år (Skumslokkere skal gjennomgå service hvert 5. år) Midtnorsk Brannsikring utfører kontroll og service.

Ta en gjennomgang av din families oppholdssteder og sjekk om dere behøver oppdatering av varsling- og slokkeutstyret.

Vi anbefaler også at det foretas jevnlige brannøvelser.


Spesialtilpasset brannskap

Skap for brannslange levert til en av våre kunder for bruk ombord i båt med plassutfordring. Størrelse og tekst kan spesialbestilles.

Midtnorsk Brannsikring leverer alt innen brannsikring med tilbehør.

Ta kontakt med oss for et tilbud!

 


Automatisk frityrslukkeanlegg

Vi tilbyr nå 6 liter automatisk frityrslukkeanlegg til kr 13.900,- + mva. og frakt.

Væsken etterlater ingen sekundærskader og er ikke giftig for mennesker. Systemet har automatisk aktivering samt mulighet for manuell aktivering.

Anlegget er enkelt å installere og har en effektiv og hurtig deteksjon samt rask utløsning.

DeflectorJPG

 

Slik fungerer Deflector frityrslukkeanlegg

Når vesken kommer i kontakt med flammer blir en del omdannet til ufarlig gass, som kveler brannen. Resten legger seg som enkjølende film over alle overflater, og som gir en svært god beskyttelse mot re-antenning.

Deflector automatisk frityrslukkeanlegg er et høyeffektivt automatisk brannslukkingssystem. Slukkevæsken etterlater ingen sekundære skader, og er en miljøvennlig slukkevæske. Slukkevæsken er multifunksjonell, og er i stand til å slukke brann i faste organiske stoffer (for eksempel tre, papir, stoff etc.), ulike typer lettantennelige og lett brennbare væsker (for eksempel bensin, olje, sprit, fett etc.) brennbare gasser og elektrisk utstyr opp til 1000V.

Tekniske spesifikasjon
Mengde slukkemiddel: 6 liter
pH verdi: 8.2
Type slukkemiddel: DEFLECTOR ECO

Slukkeklasser:
A (fast organisk materiale: tre, papir, møbler etc).
B (væsker, bensin, diesel, lakk, etc).
C (gass).
F (vegetabilsk matolje, fett).
Tømmetid: 50 sekunder
Drivgass: Nitrogen
Trykk: 15 bar
Beredskapstemperatur: 0°C to 60°C
Konstruksjon: Stål