VANNTÅKE

 

VANNTÅKE er betegnelsen på slokkesystemer hvor vanndråpene er svært små. Mindre vann betyr mindre vannskader og kortere driftsstans.

Utbredt anvendelse i maritim sektor, både i maskinrom, lugarer, korridorer, publikumsområder, salgs- og lagerområder ombord på passasjerskip.

Turbinrom, nødgeneratorrom, transformatorrom og lignende på olje- og gassplattformer offshore.

Vanntåke har dokumentert minst like god eller bedre kontroll og slokkeeffekt med ned mot 20% av vannet sammenlignet med sprinkler.


KURS I VARME ARBEIDER

Forsikringsbransjen i Norge stiller krav om at alle som utfører varme arbeider innehar et sertifikat som dokumenterer at man har gjennomgått godkjent opplæring i varme arbeider. Sertifiseringen er gyldig i 5 år. Med varme arbeider forstås arbeider hvor det benyttes maskiner og utstyr som genererer gnister og varme som kan føre til brann. Varme arbeider omfatter bruk av åpen flamme, varmlufts-, sveise-, skjære-, og/eller slipeutstyr.
Midtnorsk Brannsikring AS tilbyr kurs i varme arbeider. Kurset kan avholdes i bedriften eller i våre egne lokaler avhengig av antall.
Målsetning: Kurset skal bidra til å gi den som utfører varme arbeider nødvendige kunnskaper, ferdigheter og holdninger til sikker utførelse av varme arbeider.
Målgruppe: Alle som utfører varmt arbeid; sveising, skjæring, sliping, vinkelsliping, taktekking med åpen flamme, bruk av varmluftsverktøy og annen bruk av åpen ild.

Inergen

Inertgasser som Inergen™ og Argonite™ er ofte benyttet der skadefølsomt innhold i rom skal vernes og man ikke vil risikere at slokkemiddel medfører personskade eller skader på inventar og utstyr. Inergen er den inertgass på markedet med høyest personsikkerhet, og skiller seg derfor klart ut fra de andre. Dette er også hovedgrunnen til at inergen har så stor utbredelse i Norge.

Inergen består av 3 kjente gasser som naturlig forekommer i atmosfæren nitrogen 52 %, argon 40 % og karbondioksid 8 %.

Typiske bruksområder er på data- og serverrom, kontrollrom, museer, arkiv, kraftstasjoner, lagerrom.

Mer informasjon her


Kjøp av brannslokkeutstyr

Tilbud til ansatte

Har du utstyret i orden for varsling og slokking av brann om ulykken skulle være ute? Vet alle i familien hvor slokkere befinner seg?

Det er nødvendig med jevnlige kontroller i hus, hytte, båt, campingbil/vogn – dette på grunn av din families sikkerhet, men også fordi det er pålagt av myndighetene.

Slokkeutstyr skal kontrolleres hvert 5. år og gjennomgå service hvert 10. år (Skumslokkere skal gjennomgå service hvert 5. år) Midtnorsk Brannsikring utfører kontroll og service.

Ta en gjennomgang av din families oppholdssteder og sjekk om dere behøver oppdatering av varsling- og slokkeutstyret.

Vi anbefaler også at det foretas jevnlige brannøvelser.


Spesialtilpasset brannskap

Skap for brannslange levert til en av våre kunder for bruk ombord i båt med plassutfordring. Størrelse og tekst kan spesialbestilles.

Midtnorsk Brannsikring leverer alt innen brannsikring med tilbehør.

Ta kontakt med oss for et tilbud!

 


Automatisk frityrslukkeanlegg

Vi tilbyr nå 6 liter automatisk frityrslukkeanlegg til kr 13.900,- + mva. og frakt.

Væsken etterlater ingen sekundærskader og er ikke giftig for mennesker. Systemet har automatisk aktivering samt mulighet for manuell aktivering.

Anlegget er enkelt å installere og har en effektiv og hurtig deteksjon samt rask utløsning.

DeflectorJPG

 

Slik fungerer Deflector frityrslukkeanlegg

Når vesken kommer i kontakt med flammer blir en del omdannet til ufarlig gass, som kveler brannen. Resten legger seg som enkjølende film over alle overflater, og som gir en svært god beskyttelse mot re-antenning.

Deflector automatisk frityrslukkeanlegg er et høyeffektivt automatisk brannslukkingssystem. Slukkevæsken etterlater ingen sekundære skader, og er en miljøvennlig slukkevæske. Slukkevæsken er multifunksjonell, og er i stand til å slukke brann i faste organiske stoffer (for eksempel tre, papir, stoff etc.), ulike typer lettantennelige og lett brennbare væsker (for eksempel bensin, olje, sprit, fett etc.) brennbare gasser og elektrisk utstyr opp til 1000V.

Tekniske spesifikasjon
Mengde slukkemiddel: 6 liter
pH verdi: 8.2
Type slukkemiddel: DEFLECTOR ECO

Slukkeklasser:
A (fast organisk materiale: tre, papir, møbler etc).
B (væsker, bensin, diesel, lakk, etc).
C (gass).
F (vegetabilsk matolje, fett).
Tømmetid: 50 sekunder
Drivgass: Nitrogen
Trykk: 15 bar
Beredskapstemperatur: 0°C to 60°C
Konstruksjon: Stål

 

 


Velkommen til åpent hus 1. desember

Når oss arrangerer åpen hus hos Midtnorsk Brannsikring AS på Torsdag 1.desember, så er vi heldig å ha dinna sertifiserte kvartetten til å hjelpe meg å kontrollere brannslokkarar som folket forhåpentligvis har med seg. Gratis frå vår side, kun ein 50-lapp til Vatne/Tennfjord Røde Kors i bidrag.

 

15167577_628040027321272_3460594312673225883_o-2