Kursplan høsten 2020

Vi tilbyr følgende kurs i høst ved Eidet Kulturhall på Vatne:

Arbeidsvarslingskurs 28. og 29. oktober og varme arbeider kurs 30. oktober.

Påmelding og spørsmål til anita@sagroup.no      Anita mob 41808811

 Alle kursene kan også kjøres som bedriftsinternt kurs, ta kontakt for et tilbud og betingelser.

Arbeidsvarsling kurs 1, stedlig ansvarsrett

Kurs 1 er for alle ansatte hos firma/entreprenør og andre arbeidsgivere med arbeidsoppgaver som jevnlig medfører opphold på steder hvor det kreves en godkjent arbeidsvarslings-plan (skiltplan). Kurset gir stedlig ansvarsrett. Det vil si at de kan føre tilsyn med varsling og sikring på enkelte arbeidssteder

Arbeidsvarsling kurs 3, manuell trafikkdirigering

Dette kurset krever gjennomført og bestått eksamen/kunnskapstest i kurs 1 eller kurs 2, samt gyldig førerkort i klasse B. Kurset gjelder for alle som skal foreta” manuell trafikkdirigering” på vei. Formålet med opplæringen er å gi kursdeltagerne grunnleggende kjennskap til de krav skiltmyndigheten setter til de som skal utføre” manuell trafikkdirigering” på riks- og fylkesveger.

Arbeidsvarsling kurs 2, Ansvarshavende

Det er viktig å vite hvordan man merker, skilter og sikrer området riktig i forkant av arbeidet. På den måten trygger man fremkommeligheten for alle, enten det er for seg selv, for de andre ansatte, eller forbipasserende som sykler, går, triller barnevogn, eller sitter i rullestol.

Kurs 2 er det mest komplette kurset i arbeidsvarsling, og anbefales for alle uansett hvilken stilling man har. Dette fordi man kan være med på å påvirke, og gis et større ansvar med varierende oppgaver. De som tar kurs 2 trenger ikke å ta kurs 1, og omvendt.

 

Varme arbeider kurs

Forsikringsbransjen i Norge stiller krav om at alle som utfører varme arbeider innehar et sertifikat som dokumenterer at man har gjennomgått godkjent opplæring i varme arbeider. Sertifiseringen er gyldig i 5 år. NORSK – POLSK – ENGELSK kursbok/eksamen

Med varme arbeider forstås arbeider hvor det benyttes maskiner og utstyr som kan generere gnister og varme som kan føre til brann. Varme arbeider omfatter bruk av åpen flamme, varmlufts-, sveise-, skjære-, og/eller slipeutstyr.

 

Alle kursene kan også kjøres som bedriftsinternt kurs, ta kontakt for et tilbud og betingelser

 

 


Arbeidsvarsling kurs del 3, Manuell trafikkdirigering Torsdag 29. oktober kl. 15.00 Eidet Kulturhall, Vatne

 

Kurs 3 er lovpålagt for alle som skal foreta manuell trafikkdirigering og forutsetter gjennomført kurs 1 eller kurs 2, samt gyldig førerkort i klasse B.

Som manuell trafikkdirigering regnes situasjoner hvor det er behov for å regulere trafikken ved at en trafikkstrøm stanses av en trafikkdirigent for å slippe frem annen trafikk.

Kurset gir teoretisk og praksis for å kunne dirigere trafikk på en lovlig og hensiktsmessig måte.

Videre får deltakerne grunnleggende kjennskap til de krav skiltmyndigheten setter til de som skal utføre manuell trafikkdirigering på riks- og fylkesveger.

Det legges vekt på betydning av de viktigste skiltene, tegngivning, bremselengde, reaksjonstid, risikovurderinger og trafikkavvikling.

Kurset omfatter også en praktisk øvelse på en trafikkert veg etter en godkjent arbeidsvarslingsplan fra skiltmyndigheten.

Pris kr 1990,-
Påmelding til anita@sagroup.no tlf 41808811


Arbeidsvarsling kurs del 1, Stedlig ansvarsrett Torsdag 29. oktober kl. 09.00 Eidet Kulturhall, Vatne

Kurs 1 er lovpålagt for alle ansatte hos firma/entreprenør og andre arbeidsgivere med arbeidsoppgaver som jevnlig medfører opphold på steder hvor det kreves en godkjent arbeidsvarslings-plan (skiltplan).
Kurset gir stedlig ansvarsrett. Det vil si at de kan føre tilsyn med varsling og sikring på enkelte arbeidssteder
De som tar kurs 1 trenger ikke å ta kurs 2, og omvendt.

Formålet med kurs 1 er å gi kursdeltakerne grunnleggende kunnskap og forståelse for egen og andres sikkerhet; kunnskap om de formelle prosedyrer før arbeidet starter og under arbeidets gang.

Man lærere også om hvordan de skal bruke sikringsutstyr, varslingsutstyr og rett bruk av blanketter under arbeidet.

Påmelding til anita@sagroup.no Tlf 41808811
Kr 2490,- + 150,- + andel


Arbeidsvarslings kurs 2, Ansvarshavende. Onsdag 28. oktober kl. 09.00 Eidet Kulturhall, Vatne

Kurs 2 i arbeidsvarsling er lovpålagt for de som planlegger og er ansvarlige for arbeidet og har ansvar for søknader til kommuner og Statens vegvesen.

Ansvarshavende utarbeider arbeidsvarslingsplan/skiltplan i forhold til risikovurdering og behov for sikring av offentlig grunn mtp ansatte og berørte i arbeidsområdet.

Offentlig grunn er kommunale riks og fylkesveier, park og friområder som er åpne for ferdsel driftet av kommunen og det offentlige.

Ved rigg/bruk av stillas/lift i forbindelse med nybygg, fasadearbeid/rehabilitering skal det søkes om en godkjent arbeidsvarslingsplan.

Kurset omhandler bla skiltforskriftene, risikovurdering, forskjellig varslingsutstyr. Utarbeide forslag til skiltplan og søknadspapirer. Arbeidsvarslingsplaner, krav og retningslinjer til varsling og sikring av arbeidet.

Kurs 2 er det mest komplette kurset i arbeidsvarsling og de som tar kurs 2 trenger ikke å ta kurs 1, og omvendt.

Påmelding til anita@sagroup.no Tlf 41808811
Pris kr. 4490,- + 150,- + reisekost

 


Varme arbeider kurs. Fredag 28. august kl. 09.00 Eidet Kulturhall, Vatne

 

Forsikringsbransjen i Norge stiller krav om at alle som utfører varme arbeider innehar et sertifikat som dokumenterer at man har gjennomgått godkjent opplæring i varme arbeider.

Sertifiseringen er gyldig i 5 år. NORSK – POLSK – ENGELSK kursbok/eksamen.

Med varme arbeider forstås arbeider hvor det benyttes maskiner og utstyr som kan generere gnister og varme som kan føre til brann. Varme arbeider omfatter bruk av åpen flamme, varmlufts-, sveise-, skjære-, og/eller slipeutstyr.

Påmelding til anita@sagroup.no Tlf 41808811


Kursplan høst/vinter 2020

 

DEL 2 ANSVARSHAVENDE                              

Det er viktig å vite hvordan man merker, skilter og sikrer området riktig i forkant av arbeidet. På den måten trygger man fremkommeligheten for alle, enten det er for seg selv, for de andre ansatte, eller forbipasserende som sykler, går, triller barnevogn, eller sitter i rullestol. Kurs 2 er det mest komplette kurset i arbeidsvarsling, og anbefales for alle uansett hvilken stilling man har. Dette fordi man kan være med på å påvirke, og gis et større ansvar med varierende oppgaver.

DEL 1 STEDLIG ANSVARSRETT                        

Kurs 1 er for alle ansatte hos firma/entreprenør og andre arbeidsgivere med arbeidsoppgaver som jevnlig medfører opphold på steder hvor det kreves en godkjent arbeidsvarslings-plan (skiltplan). Kurset gir stedlig ansvarsrett. Det vil si at de kan føre tilsyn med varsling og sikring på enkelte arbeidssteder

DEL 3 MANUELL TRAFIKKDIRIGERING          

Kurs 3 i arbeidsvarsling er for de som lovlig skal dirigere trafikken ved arbeidsområdet. Ved bestått praktisk øvelse i manuell trafikkdirigering kan man lovlig stoppe og regulere trafikken. Kurs 3 krever at man først består kurs 1 eller 2.

 

VARMT ARBEID KURS                                      

Sertifiseringskurs i varmt arbeid inkl. slukkeøvelse. Kursene har etter bestått skriftlig eksamen en gyldighet på 5 år.

 

Kjell Arnfinn Sporsheim er instruktør ved arbeidsvarslingskursene. Tor-Erling Johansen er instruktør ved varmt arbeid kurset

Kursene arrangeres ved Eidet Kulturhall på Vatne i Haram, som ligger 30 min fra Ålesund og Vestnes

 

I deltageravgiften er kaffe og lunsj inkludert.   Påmelding til anita@sagroup.no   mob: 41 80 88 11

 

 

Onsdag 28. oktober 09.00- 19.00 Arbeidsvarslingskurs Del 2 Ansvarshavende 4490,-/150,-
Torsdag 29. oktober 09.00 -14.00 Arbeidsvarslingskurs Del 1 Stedlig ansvarsrett 2490,-/150,-
Torsdag 29. oktober 15.00- 18.00 Arbeidsvarslingskurs Del 3 Trafikk dirigering 1990,-/150,-
       
       
Fredag 28. august 09.00- 15.30 Varme arbeider, materiale på norsk/polsk/engelsk 2200,-
Fredag 30. oktober 09.00- 15.30 Varme arbeider, materiale på norsk/polsk/engelsk 2200,-
Fredag 20. november 09.00- 15.30 Varme arbeider, materiale på norsk/polsk/engelsk 2200,-
Fredag 18. desember 09.00- 15.30 Varme arbeider, materiale på norsk/polsk/engelsk 2200,-

Ny nettside kommer

Vi forbereder ny hjemmeside – Lanseringsdato 30.06.2020.

Midtnorsk Brannsikring, Safe@Sea AS og Airtek AS går sammen i Safe@Sea AS.

Med sammenslåingen vil vi kunne tilby kundene våre et komplett sortiment av brannsikring- og redningsutstyr samt service og sertifisering av samme.

Kontakt oss for gode tilbud på:

 • Slukkeanlegg (IG541 (Inergen), CO2; Novec; Argonite, mm)
 • Batteribrann anlegg – CWM
 • Kurs
  • Varme arbide
  • Arbeidsvarsling I&II
  • Førstehjelp
 • Utstyr for tørking av arbeidstøy
 • Serviceavtaler og service oppdrag på anlegg, slukkere og slanger
 • MedOX

FRITYSLOKKER

FRITYRSLOKKER
Vi forhandler frityrslokker for små kjøkken og «fast fast-food» kjøkken

*Beskytter 2 – 3 kokeplater pr sylinder
*Modulært system

Kontakt oss på 97972050 eller post@sagroup.no


Varme arbeider kurs

Eidet Kulturhall, Vatne Tid Kurs Pris
Fredag 28. februar 09.00-15.00 Varme arbeider matriell på norsk/polsk/engelsk 1990,-
Fredag 20. mars    09.00-15.00 Varme arbeider matriell på norsk/polsk/engelsk 1990,-
Fredag 24. april 09.00-15.00 Varme arbeider matriell på norsk/polsk/engelsk 1990,-
Fredag 29. mai      09.00-15.00 Varme arbeider matriell på norsk/polsk/engelsk 1990,-

Påmelding til post@sagroup.no


Gasellebedrift

Høy aktivitet og hyggelig utvikling hos Midtnorsk Brannsikring AS, Haram Turbuss AS og de andre selskapene i vårt kontorfellesskap i Eidsvika.