Brannslokking i teori og praksis

Innhold:

  • Hva er en brann
  • Forebyggende brannvern
  • Varsling
  • Brannutvikling
  • Slukkemetoder, slukkemidler og anvendelsesområder
  • Praktisk slukking
  • Evakuering
Ta kontakt for mer informasjon