Brannsikker bolig?

Dette er en kort informasjonsfilm om brannvern i bolig (norsk språkversjon). Filmen og en brosjyre finnes på en rekke språk, bl.a. for bruk i brannvernopplæring på asylmottak og blant minoritetsspråklige. Se www.brannvernforeningen.no/brannsikker for mer informasjon. Filmen er produsert av Novemberfilm for Norsk brannvernforening, med støtte fra Utlendingsdirektoratet og Finans Norge.

 

Trykk på denne linken for å se filmen “Brannsikker bolig”