Arbeidsvarslings kurs 2, Ansvarshavende. Tirsdag 24. januar kl. 09.00 Eidet Kulturhall, Vatne

Kurs 2 i arbeidsvarsling er lovpålagt for de som planlegger og er ansvarlige for arbeidet og har ansvar for søknader til kommuner og Statens vegvesen.

Ansvarshavende utarbeider arbeidsvarslingsplan/skiltplan i forhold til risikovurdering og behov for sikring av offentlig grunn mtp ansatte og berørte i arbeidsområdet.

Offentlig grunn er kommunale riks og fylkesveier, park og friområder som er åpne for ferdsel driftet av kommunen og det offentlige.

Ved rigg/bruk av stillas/lift i forbindelse med nybygg, fasadearbeid/rehabilitering skal det søkes om en godkjent arbeidsvarslingsplan.

Kurset omhandler bla skiltforskriftene, risikovurdering, forskjellig varslingsutstyr. Utarbeide forslag til skiltplan og søknadspapirer. Arbeidsvarslingsplaner, krav og retningslinjer til varsling og sikring av arbeidet.

Kurs 2 er det mest komplette kurset i arbeidsvarsling og de som tar kurs 2 trenger ikke å ta kurs 1, og omvendt.

Påmelding til anita@sagroup.no Tlf 41808811
Pris kr. 4490,- + 200,- + reisekost