Arbeidsvarsling kurs del 3, Manuell trafikkdirigering Onsdag 25. januar kl. 14.30 Eidet Kulturhall, Vatne

 

Kurs 3 er lovpålagt for alle som skal foreta manuell trafikkdirigering og forutsetter gjennomført kurs 1 eller kurs 2, samt gyldig førerkort i klasse B.

Som manuell trafikkdirigering regnes situasjoner hvor det er behov for å regulere trafikken ved at en trafikkstrøm stanses av en trafikkdirigent for å slippe frem annen trafikk.

Kurset gir teoretisk og praksis for å kunne dirigere trafikk på en lovlig og hensiktsmessig måte.

Videre får deltakerne grunnleggende kjennskap til de krav skiltmyndigheten setter til de som skal utføre manuell trafikkdirigering på riks- og fylkesveger.

Det legges vekt på betydning av de viktigste skiltene, tegngivning, bremselengde, reaksjonstid, risikovurderinger og trafikkavvikling.

Kurset omfatter også en praktisk øvelse på en trafikkert veg etter en godkjent arbeidsvarslingsplan fra skiltmyndigheten.

Pris kr 1990,- + kort kr 200,- + liten reisekost
Påmelding til anita@sagroup.no tlf 41808811