Arbeidsvarsling kurs del 1, Stedlig ansvarsrett Onsdag 25. januar kl. 09.00 Eidet Kulturhall, Vatne

Kurs 1 er lovpålagt for alle ansatte hos firma/entreprenør og andre arbeidsgivere med arbeidsoppgaver som jevnlig medfører opphold på steder hvor det kreves en godkjent arbeidsvarslings-plan (skiltplan).
Kurset gir stedlig ansvarsrett. Det vil si at de kan føre tilsyn med varsling og sikring på enkelte arbeidssteder
De som tar kurs 1 trenger ikke å ta kurs 2, og omvendt.

Formålet med kurs 1 er å gi kursdeltakerne grunnleggende kunnskap og forståelse for egen og andres sikkerhet; kunnskap om de formelle prosedyrer før arbeidet starter og under arbeidets gang.

Man lærere også om hvordan de skal bruke sikringsutstyr, varslingsutstyr og rett bruk av blanketter under arbeidet.

Påmelding til anita@sagroup.no Tlf 41808811
Kr 2490,- + 200,- + andel