Kursholder er Kai Haldorsen fra Airtek AS

 

Fittingskurs for høgtrykk EN 1591-4  

Ta kontakt for bestilling 

 

Kurset omhandler arbeid med høgtrykk over 17 bar.

Dag 1 teori, dag 2 teori, praksis og eksamen.

«OLF fittings and small tube bok» er inkludert og kan brukes på eksamen.

Gjennomført kurs gir kursbevis og 3 års godkjenning for høgtrykk EN 1591-4

 

 

Påmelding til anita@midtnorskbrannsikring.no