Kontroll og service av brannslokkere

Brannslokkere og brannslanger skal ha kontroll og service regelmessig. Hyppigheten avhenger av om det er i privathus eller hos en bedrift.

Midtnorsk Brannsikring har godkjente kontrollører som utfører kontroller og service for bedrifter og private etter NS 3910 og NS-EN 671-3.

Ta kontakt med oss om du behøver kontroll og service av dine slokkere.

Se tabellen under for vedlikeholdsintervaller:

vedlikeholdsintervall4