Arbeidsvarsling kurs del 3, Manuell trafikkdirigering Onsdag 25. januar kl. 14.30 Eidet Kulturhall, Vatne

 

Kurs 3 er lovpålagt for alle som skal foreta manuell trafikkdirigering og forutsetter gjennomført kurs 1 eller kurs 2, samt gyldig førerkort i klasse B.

Som manuell trafikkdirigering regnes situasjoner hvor det er behov for å regulere trafikken ved at en trafikkstrøm stanses av en trafikkdirigent for å slippe frem annen trafikk.

Kurset gir teoretisk og praksis for å kunne dirigere trafikk på en lovlig og hensiktsmessig måte.

Videre får deltakerne grunnleggende kjennskap til de krav skiltmyndigheten setter til de som skal utføre manuell trafikkdirigering på riks- og fylkesveger.

Det legges vekt på betydning av de viktigste skiltene, tegngivning, bremselengde, reaksjonstid, risikovurderinger og trafikkavvikling.

Kurset omfatter også en praktisk øvelse på en trafikkert veg etter en godkjent arbeidsvarslingsplan fra skiltmyndigheten.

Pris kr 1990,- + kort kr 200,- + liten reisekost
Påmelding til anita@sagroup.no tlf 41808811


Arbeidsvarsling kurs del 1, Stedlig ansvarsrett Onsdag 25. januar kl. 09.00 Eidet Kulturhall, Vatne

Kurs 1 er lovpålagt for alle ansatte hos firma/entreprenør og andre arbeidsgivere med arbeidsoppgaver som jevnlig medfører opphold på steder hvor det kreves en godkjent arbeidsvarslings-plan (skiltplan).
Kurset gir stedlig ansvarsrett. Det vil si at de kan føre tilsyn med varsling og sikring på enkelte arbeidssteder
De som tar kurs 1 trenger ikke å ta kurs 2, og omvendt.

Formålet med kurs 1 er å gi kursdeltakerne grunnleggende kunnskap og forståelse for egen og andres sikkerhet; kunnskap om de formelle prosedyrer før arbeidet starter og under arbeidets gang.

Man lærere også om hvordan de skal bruke sikringsutstyr, varslingsutstyr og rett bruk av blanketter under arbeidet.

Påmelding til anita@sagroup.no Tlf 41808811
Kr 2490,- + 200,- + andel


Arbeidsvarslings kurs 2, Ansvarshavende. Tirsdag 24. januar kl. 09.00 Eidet Kulturhall, Vatne

Kurs 2 i arbeidsvarsling er lovpålagt for de som planlegger og er ansvarlige for arbeidet og har ansvar for søknader til kommuner og Statens vegvesen.

Ansvarshavende utarbeider arbeidsvarslingsplan/skiltplan i forhold til risikovurdering og behov for sikring av offentlig grunn mtp ansatte og berørte i arbeidsområdet.

Offentlig grunn er kommunale riks og fylkesveier, park og friområder som er åpne for ferdsel driftet av kommunen og det offentlige.

Ved rigg/bruk av stillas/lift i forbindelse med nybygg, fasadearbeid/rehabilitering skal det søkes om en godkjent arbeidsvarslingsplan.

Kurset omhandler bla skiltforskriftene, risikovurdering, forskjellig varslingsutstyr. Utarbeide forslag til skiltplan og søknadspapirer. Arbeidsvarslingsplaner, krav og retningslinjer til varsling og sikring av arbeidet.

Kurs 2 er det mest komplette kurset i arbeidsvarsling og de som tar kurs 2 trenger ikke å ta kurs 1, og omvendt.

Påmelding til anita@sagroup.no Tlf 41808811
Pris kr. 4490,- + 200,- + reisekost

 


Varme arbeider kurs. torsdag 08. desember kl. 09.00 Eidet Kulturhall, Vatne

 
 
🔥 08. desember
🔥 12. januar
🔥 26. januar
🔥 23. februar
🔥 23. mars
🔥 20. april
🔥 25. mai
🔥 08. juni
 

Forsikringsbransjen i Norge stiller krav om at alle som utfører varme arbeider innehar et sertifikat som dokumenterer at man har gjennomgått godkjent opplæring i varme arbeider.

Sertifiseringen er gyldig i 5 år. NORSK – POLSK – ENGELSK kursbok/eksamen.

Med varme arbeider forstås arbeider hvor det benyttes maskiner og utstyr som kan generere gnister og varme som kan føre til brann. Varme arbeider omfatter bruk av åpen flamme, varmlufts-, sveise-, skjære-, og/eller slipeutstyr.

Påmelding til anita@sagroup.no Tlf 41808811