Midtnorsk Brannsikring AS i Eidsvika

Midtnorsk Brannsikring As ble stiftet i starten av 2012. Stig Olav Bjørnøy, har gjennom en årrekke har jobbet innen fagfeltet i forskjellige firma og konstellasjoner.

For tiden er det viktigste satsningsområdet salg, service og montasje av Inergen slokkeanlegg og vanntåkeanlegg. Det tilbys også kontroll og service av håndbrannslokkere og brannslanger.

Dette er noe alle bygningseiere er pliktige til å ha serviceavtaler på, og Midtnorsk Brannsikring AS  opptrer som en solid servicepartner for dette feltet.