VANNTÅKE

 

VANNTÅKE er betegnelsen på slokkesystemer hvor vanndråpene er svært små. Mindre vann betyr mindre vannskader og kortere driftsstans.

Utbredt anvendelse i maritim sektor, både i maskinrom, lugarer, korridorer, publikumsområder, salgs- og lagerområder ombord på passasjerskip.

Turbinrom, nødgeneratorrom, transformatorrom og lignende på olje- og gassplattformer offshore.

Vanntåke har dokumentert minst like god eller bedre kontroll og slokkeeffekt med ned mot 20% av vannet sammenlignet med sprinkler.


KURS I VARME ARBEIDER

Forsikringsbransjen i Norge stiller krav om at alle som utfører varme arbeider innehar et sertifikat som dokumenterer at man har gjennomgått godkjent opplæring i varme arbeider. Sertifiseringen er gyldig i 5 år. Med varme arbeider forstås arbeider hvor det benyttes maskiner og utstyr som genererer gnister og varme som kan føre til brann. Varme arbeider omfatter bruk av åpen flamme, varmlufts-, sveise-, skjære-, og/eller slipeutstyr.
Midtnorsk Brannsikring AS tilbyr kurs i varme arbeider. Kurset kan avholdes i bedriften eller i våre egne lokaler avhengig av antall.
Målsetning: Kurset skal bidra til å gi den som utfører varme arbeider nødvendige kunnskaper, ferdigheter og holdninger til sikker utførelse av varme arbeider.
Målgruppe: Alle som utfører varmt arbeid; sveising, skjæring, sliping, vinkelsliping, taktekking med åpen flamme, bruk av varmluftsverktøy og annen bruk av åpen ild.

Inergen

Inertgasser som Inergen™ og Argonite™ er ofte benyttet der skadefølsomt innhold i rom skal vernes og man ikke vil risikere at slokkemiddel medfører personskade eller skader på inventar og utstyr. Inergen er den inertgass på markedet med høyest personsikkerhet, og skiller seg derfor klart ut fra de andre. Dette er også hovedgrunnen til at inergen har så stor utbredelse i Norge.

Inergen består av 3 kjente gasser som naturlig forekommer i atmosfæren nitrogen 52 %, argon 40 % og karbondioksid 8 %.

Typiske bruksområder er på data- og serverrom, kontrollrom, museer, arkiv, kraftstasjoner, lagerrom.

Mer informasjon her


Kjøp av brannslokkeutstyr

Tilbud til ansatte

Har du utstyret i orden for varsling og slokking av brann om ulykken skulle være ute? Vet alle i familien hvor slokkere befinner seg?

Det er nødvendig med jevnlige kontroller i hus, hytte, båt, campingbil/vogn – dette på grunn av din families sikkerhet, men også fordi det er pålagt av myndighetene.

Slokkeutstyr skal kontrolleres hvert 5. år og gjennomgå service hvert 10. år (Skumslokkere skal gjennomgå service hvert 5. år) Midtnorsk Brannsikring utfører kontroll og service.

Ta en gjennomgang av din families oppholdssteder og sjekk om dere behøver oppdatering av varsling- og slokkeutstyret.

Vi anbefaler også at det foretas jevnlige brannøvelser.


Spesialtilpasset brannskap

Skap for brannslange levert til en av våre kunder for bruk ombord i båt med plassutfordring. Størrelse og tekst kan spesialbestilles.

Midtnorsk Brannsikring leverer alt innen brannsikring med tilbehør.

Ta kontakt med oss for et tilbud!