Brannsikkerhetsguide

guide hus

Å være bevisst om at en brann kan bryte ut i hjemmet, og å være forberedt på det, er en bra begynnelse på en effektiv brannberedskap. Alt for ofte nedprioriteres brannsikkerhet i norske hjem, og hvert år rammes alt for mange av brannskader som kunne vært unngått. Vår leverandør Housegard har utviklet brannsikkerhetsprodukter siden 1991. Med over 20 års erfaring i bransjen, tilbyr de den informasjonen og de produktene du trenger for å brannsikre ditt hjem på beste måte.

Mer informasjon i linken under

Brannsikkerhetsguiden

 

 

 

 


Brannsikker bolig?

Dette er en kort informasjonsfilm om brannvern i bolig (norsk språkversjon). Filmen og en brosjyre finnes på en rekke språk, bl.a. for bruk i brannvernopplæring på asylmottak og blant minoritetsspråklige. Se www.brannvernforeningen.no/brannsikker for mer informasjon. Filmen er produsert av Novemberfilm for Norsk brannvernforening, med støtte fra Utlendingsdirektoratet og Finans Norge.

 

Trykk på denne linken for å se filmen “Brannsikker bolig”

Tilbud til ansatte

Vi tilbyr nå varslings- og slokkeutstyr til deres ansatte, et såkalt “kantinetilbud”

Har du utstyret i orden for varsling og slokking av brann om ulykken skulle være ute?  Vet alle i familien hvor slokkere befinner seg?

Det er nødvendig med jevnlige kontroller i hus, hytte, båt, campingbil/vogn – dette på grunn av din families sikkerhet, men også fordi det er pålagt av myndighetene. Slokkeutstyr skal kontrolleres hvert 5. år og gjennomgå service hvert 10. år (Skumslokkere skal gjennomgå service hvert 5. år) Midtnorsk Brannsikring utfører kontroll og service.

Ta en gjennomgang av din families oppholdssteder og sjekk om dere behøver oppdatering av varsling- og slokkeutstyret. Vi anbefaler også at det foretas jevnlige brannøvelser.

Fra våren 2016 tilbyr vi også fluktmasker til husholdninger. Fluktmasker får stor oppmerksomhet fra forbrukere og er svært populære. Masken beskytter mot farlig røyk og gasser og gjør at man har hele 60 minutters luftfiltrering ved evakuering fra bygninger og tuneller osv. Ytterligere info om fluktmasken.

Print ut bestillingsskjema og returner samlet til oss i Midtnorsk Brannsikring. 

Ta kontakt for en tilpasset versjon

 

prisliste